ReadyPlanet.com
dot dot
ขั้นตอนการผลิต ประเภทข้าว articleขั้นตอนการผลิต

ประเภทข้าว

  1. บริโภคโดยตรงภายในประเทศ = ข้าวเจ้าขาว 100% ข้าวเจ้าขาว 5% ข้าวหอมประทุม
  2. ส่งออกไปยังต่างประเทศ = ข้าวเจ้าขาว 100% ข้าวเจ้าขาว 5% ข้าวหอมประทุม ข้าวนึ่ง
  3. แปรรูปเป็นแป้งข้าวเจ้า = ท่อนข้าวขาว
  4. แปรรูปเป็นเส้นขนมจีน = ท่อนข้าวขาว
  5. ผ่านกระบวนการหมักเป็นแอลล์กอฮอล์ ในอุตสาหกรรม เบียร์ เหล้า = ท่อนข้าวขาว
  6. อุตสาหกรรม อาหารสัตว์ ต่างๆ = ท่อนข้าวขาว ปลายข้าวขาว รำละเอียด(รำขาว) รำหยาบ
  7. อุตสาหกรรมน้ำมันพืช = รำละเอียด(รำขาว)
  8. พลังงานไฟฟ้าจากชีวะมวล = แกลบขาว

 
 
ขั้นตอนการผลิต
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
165 ม . 1 ต. วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
Tel.+665-5870-111 , +665-5870-222 , +6681-9720-038 fax +665-5870-069

rangsun_s@hotmail.com